tirsdag den 10. juli 2012

HOT eller NOT?


DK: det her er så absolut NOT! Et  hvepsebo inde på det gamle das, hvad gi'r I? Nu er det væk, væk, væk og laver ingen nye hvepse.

SE: det här är absolut NOT! Ett getingbo inne på det gamla dasset, vad tycker ni? Men nu är det borta med vinden, och det blir inga nya getingar från det boet.


DK: til gengæld er indersiden af granbark ganske så HOT. Granbarkbillen har lavet de sjoveste mønstre på sin færden rundt i det skjulte.

SE: insidan av granbarken däremot är HOT, tycker jag. Granbarkborren har gjort kuliga mönster på sin färd inne i det dolda.


DK: og se her, så absolut HOT. Halvvejs ind i brændestabelen fandt jeg dette slangeham, fra en slanges omklædning til noget nyt og fint - og større, må man formode.

 SE: och titta här, absolut HOT. Halvvägs inne i vedhögen hittade jag detta ormskinn, från en omklädning till något nytt och fint - och större, skulle jag tro.

Ingen kommentarer: