søndag den 3. april 2011

Drengenes store sten Pojkarnas stora stenar


Som Maw plejer at sige: alt hvad vi ejer og har, står der DONG på...

Som Maw brukar säga: allt vad vi äger och har, står det DONG på...

Theo på sin store sten. Mon han tænker på at det var her, ved Theos store sten, at elgkalven blev skudt?

Theo på sin stora sten. Undrar om han sitter och funderar på att det var här, just här, vid Theos stora sten, att de sköt älgkalven?

Man må gøre sig lidt bekendt med sin store sten, klatre og rutsche og mærke efter

Man måste bekanta sig med sin stora sten, klättra och rutscha och känna efter


Nu er Alexander blevet så stor, så han kan klatre op på sin store sten, helt selv!

Nu har Alexander blivit så stor, så han själv kan klättra upp på sin stora sten!

Gensynsglæden er stor - Alexander har haft sin store sten i over 4 år, og den er blevet en god ven og noget vi skal besøge som det første når vi kommer på torpet

Glädjen vid återseendet är stor - Alexander har haft sin stora sten i över 4 år, och den har blivit en god ven och något vi måste iväg och hälsa på som nåt av det första när vi kommer på torpet

Ingen kommentarer: